วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

game of wars

ธนูยักษ์ **
ชนิด เครื่องกล
ได้เปรียบ พลังป้องกัน
เสียเปรียบ ราบ ม้า ยิง

ทหารม้าเกราะเบา **
ชนิด ม้า
ได้เปรียบ ยิง เครื่องกล
เสียเปรียบ ราบ   พลังป้องกัน

พลหอก **
ชนิด ราบ
ได้เปรียบ  ม้า เครื่องกล
เสียเปรียบ  ยิง  พลังป้องกัน
พลธนู **
ชนิด ยิง
ได้เปรียบ  ราบ เครื่องกล
เสียเปรียบ  ม้า  พลังป้องกัน


รถม้าศึก *กลยุทธ์
ชนิด ม้า
ได้เปรียบ พลยิงอย่างมาก
เสียเปรียบ ราบ ม้า  พลังป้องกัน

พลหอกยาว *กลยุทธ์
ชนิด ราบ
ได้เปรียบ  ทหารม้าอย่างมาก
เสียเปรียบ  ยิง ราบ พลังป้องกัน
นักล่า *กลยุทธ์
ชนิด ยิง
ได้เปรียบ  ทหารราบอย่างมาก
เสียเปรียบ  ม้า ยิง พลังป้องกัน