วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อยากบอก

เพิ่งดูซี่รี่ย์ฝรั่งตอนนึง เค้าพูดว่า พระเจ้าจะสร้างสมองอันชาญฉลาดให้มนุษย์ก็เพื่อให้รู้จักคิดแก้ปัญหา ไม่ใช่รอให้เป็นไปตามที่พระเจ้ากำหนด

เทียบเคียงกับพุทธ ก็น่าจะประมาณว่า กรรม คือการกระทำ ทำกรรมดีได้ผลดี ทำกรรมชั่วได้ผลชั่ว แต่คนก็จะโทษแต่กรรมเก่า ทำไรไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้หรอก กรรมเก่าส่งผล ซึ่งจริง ๆ ควรคิดว่า กรรมคือการกระทำ  ดังนั้นก็ทำกรรมดี วันนี้แหละ คิดวางแผน แล้วลงมือทำวันนี้ให้ดี เพื่อ แก้ไขสิ่งที่กำลังส่งผลลบในปัจจุบัน เพื่อผลที่ดีตามมาในวันข้างหน้า ประกอบกับต้องมีความเพียร ไม่สำเร็จ เริ่มใหม่ ไม่สำเร็จ ก็เริ่มใหม่